Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

por. Teresy Bożenny Stanek

ps. „Mitsuko”

 

Prezes Zarządu Głównego

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
urodzonej 13 października 1929 roku w Kielcach.

Od października 1942 do stycznia 1945 roku służyła

w Szarych Szeregach w 1. Drużynie Harcerek im. Emilii Plater

w Podobwodzie AK Kielce-Miasto.

W 1980 roku współorganizatorka i wiceprzewodnicząca

NSZZ „Solidarność” w Państwowym Wydawnictwie Naukowym.

Wieloletnia Prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy

Armii Krajowej Korpusu „Jodła”.

 

Uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej,

Medalem Pro Bono Poloniae

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

nr 6 (401) czerwiec

 

kombatant 6

nr 5 (401) Maj

202405