Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 stycznia 2023 roku zmarł w Bytomiu

 

ŚP

Zenon Pigoń

 

urodzony 29 czerwca 1940 roku w Radziwiłłowie k. Równego.

Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Od września 1980 roku działacz „Solidarności”.

Przewodniczący Komisji Okręgowej NSZZ „Solidarność”

Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej.

W marcu 1981 roku redaktor naczelny wydawanego

w drugim obiegu miesięcznika „Konkretnie”.

Od 22 grudnia 1981 roku internowany

w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu,

następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach.

W lutym 1982 roku skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu.

Od kwietnia do czerwca 1982 roku ukrywał się w Warszawie.

Od września 1982 do maja 1983 roku redaktor naczelny

podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”.

W latach 1989-1991 poseł na Sejm X kadencji

wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

 

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych

nr 12 (396) Grudzień 2023

 

 

202312

nr 11 (395) Listopad 2023

 

202311