Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 22 lipca 2022 roku zmarł

przeżywszy 103 lata

 

ŚP

por. Franciszek Skrzypczyk

ps. „Ogrodnik”

 
urodzony 30 listopada 1918 roku w Lubojnie k. Częstochowy.

W marcu 1939 roku powołany do czynnej służby wojskowej

i przydzielony do 80. pułku piechoty 20. Dywizji Piechoty.

W czasie agresji niemiecko-sowieckiej w 1939 roku

walczył w macierzystym pułku w składzie Armii „Modlin”

oraz w dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga

Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie”.

Uczestnik walk pod Mławą i bitwy pod Kockiem.

W październiku 1939 roku więziony przez Niemców w Dęblinie.

Od czerwca 1940 roku żołnierz Związku Walki Zbrojnej,

a następnie Armii Krajowej, w Rejonie Komarówka Podlaska

Radzyńskiego Obwodu ZWZ-AK.

W kwietniu 1943 roku aresztowany i deportowany

do Niemiec jako pracownik przymusowy.

 

Zasłużony w działalności kombatanckiej

i pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski.

 

Uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

oraz innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych