Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 12 września 2021 roku zmarła w Bielsku-Białej

 

ŚP

Teresa Szafrańska

 
urodzona 20 sierpnia 1958 roku w Nowym Rybiu k. Limanowej.

W czasie stanu wojennego współzałożycielka podziemnej

Regionalnej Komisji Wykonawczej „Trzeci Szereg”

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie,

niosącej pomoc rodzinom internowanych związkowców.

Redaktorka i kolporterka pism drugiego obiegu

„Solidarność Podbeskidzia” i „Serwis Informacyjny RKW”.

Działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielsku-Białej.

Od października 1983 do maja 1984 roku przebywała

w areszcie tymczasowym w Zakładzie Karnym w Cieszynie.

W latach 1988-1989 współpracowniczka

Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Od stycznia 1989 roku współorganizowała regionalne

struktury podbeskidzkiej „Solidarności”.

 

Uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jej Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych