Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 czerwca 2021 roku zmarł w Nowym Jorku

ŚP

por. Marian Dorr-Dorynek

ps. „Dor”


urodzony 6 grudnia 1925 roku w Grudziądzu.

Od lipca 1943 roku żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych.

Walczył w składzie oddziału partyzanckiego „Bema”

w Okręgu Kieleckim NSZ.

Od sierpnia 1944 r. służył w 4. kompanii 11. batalionu

202. pułku piechoty Brygady Świętokrzyskiej.

Przeszedł cały szlak bojowy Brygady.

Uczestnik wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego

dla kobiet w Holiszowie w Czechach.

Po demobilizacji pozostał na emigracji.

Zasłużony w działalności na rzecz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.

 

Uhonorowany Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego,

oraz Krzyżem Partyzanckim.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych