Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 5 czerwca 2020 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

płk Marian Tomaszewski

 

urodzony 13 lipca 1922 roku w Przemyślu.

W listopadzie 1939 roku po aresztowaniu przez NKWD,

następnie zesłany do Karagandy w Kazachstanie.

Po amnestii, w sierpniu 1941 roku w Buzułuku wstąpił ochotniczo

do Armii Polskiej formowanej w ZSRR.

W lipcu 1942 roku ukończył Szkołę Podchorążych Broni Pancernej

przy 6. Dywizji Piechoty w Shahrisabz w Uzbekistanie.

Jako dowódca czołgu w 6. Pułku Pancernym „Dzieci Lwowskich”

w składzie 2. Warszawskiej Brygady Czołgów

przeszedł cały szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej.

Uczestniczył w walkach frontowych z Niemcami

o Monte Cassino, Piedimonte San Germano, Ankonę i Bolonię.

W kwietniu 1945 roku awansowany do stopnia podporucznika.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii,

gdzie aktywnie włączył się w działalność niepodległościową i kombatancką.

 

Uhonorowany między innymi

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Monte Cassino,

Medalem Pro Bono Poloniae

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i zagranicznymi.

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych