Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 19 marca 2020 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

ppłk Antoni Jan Łapiński


urodzony 10 października 1923 roku w Łapach.

W kwietniu 1940 roku zesłany

przez NKWD do Kazachstanu.

Od marca 1942 roku żołnierz 10. Pułku Artylerii Lekkiej

w składzie 10. Dywizji Piechoty

Polskich Sił Zbrojnych formowanych w ZSRR.

Od maja 1942 roku przebywał z Armią gen. Andersa w Iranie,

a następnie Iraku, Palestynie oraz Egipcie.

Po ukończeniu w Palestynie Szkoły Podoficerskiej Łączności,

służył jako radiotelegrafista i podoficer zwiadowczy

w 1. Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej

3. Dywizji Strzelców Karpackich.

Od kwietnia 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej.

Walczył w składzie 2. Korpusu Polskiego

m.in. pod Monte Cassino, Ankoną, Loreto i Bolonią.

W lutym 1945 roku ukończył we Włoszech

Szkołę Podchorążych Artylerii w Materze.

W lipcu 1947 roku powrócił do Polski.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Monte Cassino,

Krzyżem Zesłańców Sybiru,

Medalem Pro Bono Poloniae

oraz innymi odznaczeniami

polskimi i brytyjskimi.

 

Niestrudzony w dziele upamiętniania czynu bojowego

żołnierzy 2. Korpusu Polskiego.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych