Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
16. Marzec 2020 - 22. Marzec 2020
Poniedziałek
16. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1901 – w Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się prapremiera Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

  1922 – były nuncjusz apostolski w Polsce Ojciec św. Pius XI (Achilles Ratti) za pośrednictwem kard. Aleksandra Kakowskiego przekazał Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu specjalne błogosławieństwo, w którym napisał: Przesyłamy Naszemu Kochanemu Synowi w Chrystusie Józefowi Piłsudskiemu, Naczelnikowi Państwa Polskiego, błogosławiąc z uczuciem szczególnej i niezmiernej życzliwości Jego i Jego szlachetny, drogi naszemu sercu kraj. 

Wtorek
17. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1921 – Sejm Ustawodawczy RP uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej (tzw. Konstytucję Marcową). 

Środa
18. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1863 – pod Grochowiskami koło Pińczowa Powstańcy Styczniowi dowodzeni przez gen. Mariana Langiewicza stoczyli zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi. W walkach wsławił się m.in. oddział „Żuawów Śmierci”. W bitwie walczył m.in. Adam Chmielowski (ur. 20 sierpnia 1845 r., zm. 25 grudnia 1916 r.), późniejszy wybitny malarz, opiekun bezdomnych (Brat Albert), założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, bohater dramatu Karola Wojtyły Brat naszego Boga, kanonizowany przez Ojca św. Jana Pawła II 22 czerwca 1983 r.

  1921 – w Rydze Polska i Związek Sowiecki zawarły traktat pokojowy kończący wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczający wschodnią granicę Polski. Wśród zapisów traktatu znalazły się także, niezrealizowane przez Rosję do dziś, punkty nakazujące zwrot zagrabionych w Polsce w czasie zaborów i wojny polsko-bolszewickiej dzieł sztuki oraz wpłatę 30 milionów rubli w złocie, jako rekompensatę za wkład ziem polskich w rozwój gospodarczy Rosji w czasie zaborów.

Czwartek
19. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1920 – przedstawiciele Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej Wojska Polskiego zwrócili się do Józefa Piłsudskiego z wnioskiem o przyjęcie przezeń stopnia marszałka Polski. Naczelnik Państwa wydał dekret o treści: „Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam”. Oficjalna uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej odbyła się 14 listopada 1920 r. podczas uroczystości na pl. Zamkowym w Warszawie. 

Piątek
20. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1921 – odbył się plebiscyt terytorialny na Górnym Śląsku. Nadużycia czynione przez stronę niemiecką (masowe zwożenie z głębi Niemiec na teren plebiscytowy ludności pochodzenia niemieckiego) spowodowały przegranie plebiscytu przez stronę polską.

  1929 w Paryżu zmarł marszałek Francji, Polski i Wielkiej Brytanii Ferdynand Foch (ur. 2 października 1851 r.), wybitny dowódca i teoretyk wojskowości, w latach 1917-18 Naczelny Wódz armii francuskiej, a od 1918 r. Naczelny Wódz Sił Sprzymierzonych. 

Sobota
21. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1980 – na Rynku Głównym w Krakowie żołnierz AK Walenty Badylak dokonał aktu samospalenia, protestując w ten sposób przeciwko ukrywaniu przez władze komunistyczne prawdy o zbrodni katyńskiej.

Niedziela
22. Marzec
 • Kartka z kalendarza

  1887 – w Wilnie doszło do aresztowania Józefa Piłsudskiego za kontakty z grupą konspiracyjną „Narodna Wola”, która przygotowywała zamach na cara Aleksandra III. Po przeszło tygodniowym pobycie w areszcie, Józef Piłsudski został przewieziony do Twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu.