Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1921 – Sejm Ustawodawczy RP uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej (tzw. Konstytucję Marcową).