Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1920 – przedstawiciele Ogólnej Komisji Weryfikacyjnej Wojska Polskiego zwrócili się do Józefa Piłsudskiego z wnioskiem o przyjęcie przezeń stopnia marszałka Polski. Naczelnik Państwa wydał dekret o treści: „Stopień Pierwszego Marszałka Polski przyjmuję i zatwierdzam”. Oficjalna uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej odbyła się 14 listopada 1920 r. podczas uroczystości na pl. Zamkowym w Warszawie.