We wtorek, 11 maja br. o godz. 12:00 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 70. rocznicę zamordowania przez komunistów kapitana Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec” – dowódcy 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a obecnie patrona 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Podczas uroczystości planowane są wystąpienia szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka, wiceprezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka oraz dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Mirosława Brysia. Po przemówieniach nastąpi ceremonia złożenia wieńców i zapalenia zniczy pod tablicą upamiętniającą kpt. Fróga, znajdującą się na terenie Muzeum.

 

INFORMACJE DLA MEDIÓW

Do udziału w uroczystościach nie są prowadzone akredytacje. Wejście dla mediów za okazaniem ważnej legitymacji prasowej do godz. 11:45.

Uprzejmie prosimy wszystkich biorących udział w uroczystościach o używanie maseczek ochronnych (nos i usta powinny pozostać zasłonięte przez cały czas trwania wydarzenia) oraz stosowanie się do zaleceń przeciwepidemicznych służb sanitarnych.

Dodatkowych informacji nt. obsługi medialnej wydarzenia udziela Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, tel. 695 850 385 .

 

11 maja 2021, Warszawa

            godz. 12:00 – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ul. Rakowiecka 37.


--
Kapitan Gracjan Klaudiusz Fróg ps. „Szczerbiec” – urodzony 8 grudnia 1911 roku w Laskówce, należał do grona najzdolniejszych dowódców wileńskiej Armii Krajowej, reprezentując najlepsze cechy oficera Wojska Polskiego. Dowodząc 3. Wileńską Brygadą Armii Krajowej wsławił się między innymi walkami z Niemcami podczas operacji „Ostra Brama”. Pomimo współdziałania bojowego z oddziałami sowieckimi podczas wyzwalania Wilna, został w lipcu 1944 roku aresztowany w Boguszach przez NKWD, a następnie osadzony w więzieniu na Łukiszkach. Wywieziony do obozu NKWD w Diagilewie w ZSRR zdołał z niego uciec w marcu 1946 roku i powrócić do Polski. Ponownie aresztowany przez komunistów pod zarzutem współpracy z Niemcami i działalności konspiracyjnej 10 lipca 1948 roku, przeszedł okrutne śledztwo. Ze śledztw wracał dotkliwie pobity, jednak się nie złamał. Współtowarzysze z celi zapamiętali jego niezłomność. Pomimo niebywałej odwagi i walki o prawdę, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 maja 1951 r. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Symboliczny grób kpt. Fróga znajduje się na cmentarzu powązkowskim. Dzięki staraniu podkomendnych, którzy przetrwali represje, uwielbiany przez nich dowódca został w 1959 roku zrehabilitowany. Kapitan Gracjan Fróg odznaczony został Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznym i Srebrnym Krzyżem Zasługi Wojennej z Mieczami.