W sobotę, 4 grudnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbędzie się uroczystość z okazji jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”. W wydarzeniu weźmie udział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Główną część uroczystości poprzedzi zaplanowana na godz. 9:15 ceremonia złożenia wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przez Weteranów walk o Niepodległość RP i żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Stamtąd uczestnicy przejdą następnie do Warszawskiego Domu Technika NOT, gdzie o godz. 10:00 rozpocznie się gala jubileuszu 30-lecia stowarzyszenia.

 

Podczas uroczystości instytucjom kultywującym dziedzictwo 2. Korpusu Polskiego oraz 3. Dywizji Strzelców Karpackich wręczone zostaną akty przekazania tradycji.

 

Minister Kasprzyk odznaczy ponadto wieloletnich współpracowników stowarzyszenia medalami „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria”. W imieniu zarządu stowarzyszenia wręczone zostaną także Krzyże Pamiątkowe 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz medale pamiątkowe z okazji 30-lecia jubileuszu.

 

W programie uroczystości zaplanowano przemówienia okolicznościowe szefa UdSKiOR Jana J. Kasprzyka oraz prezesa Stowarzyszenia „Karpatczyków” Tadeusza Kurcyka.

 

Jubileuszową galę zakończy wspólna modlitwa w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 2. Korpusu Polskiego i 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

4 grudnia 2021 r., Warszawa

godz. 9:15 – Grób Nieznanego Żołnierza, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

godz. 10:00 – Warszawski Dom Technika NOT, sala „A”, ul. Czackiego 3/5

 

UWAGA! Udział w wydarzeniu w Warszawskim Domu Technika NOT tylko dla zaproszonych gości.

 

W związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2 uprzejmie prosimy o stosowanie się do aktualnych zaleceń przeciwepidemicznych służb sanitarnych.

 

--

3. Dywizja Strzelców Karpackich powstała w maju 1942 roku w Palestynie. Połączono wówczas Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich z przybyłymi z ZSRR 9. i 10. Dywizją Piechoty. Decyzję o tym podjęto jeszcze w czasie walk SBSK w Tobruku i 5 maja 1942 r. rozpoczęto formowanie jednostki. Jej trzon stanowili zwolnieni z radzieckich łagrów ochotnicy, którzy przybyli na Bliski Wschód na mocy układu Sikorski-Majski oraz weterani Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W drugiej połowie 1942 r. dywizja przeszła z Palestyny do Iraku, gdzie rozmieszczono ją w rejonie Kizil Rabat nad rzeką Dijala. Tu ją zreorganizowano. Weszła w skład Armii Polskiej na Wschodzie. 21 lipca 1943 rozkazem Naczelnego Wodza wydzielono z Armii Polskiej na Wschodzie 2 Korpus Polski, którego dowódcą został gen. dyw. Władysław Anders a 3. Dywizja Strzelców Karpackich stała się jednym z jego fundamentów obok 5. Kresowej Dywizji Piechoty i 2. Warszawskiej Brygady Pancernej. Żołnierze jednostki zapisali się złotymi zgłoskami w historii oręża polskiego przelewając swą krew w bojach o przełamanie Linii Gustawa, której kluczowym punktem oporu był klasztor na Monte Cassino, a także walcząc o wyzwolenie Ankony i Bolonii.