Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
15. Sierpień 2022 - 21. Sierpień 2022
Poniedziałek
15. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1917 – w Lozannie ukonstytuował się Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego, uznawany przez część państw Ententy za „oficjalną organizację polską”, czyli de facto emigracyjny rząd polski.

  1920 – rozpoczęła się bitwa z bolszewikami na przedmościu warszawskim (m.in. pod Radzyminem i Nieporętem), w wyniku której zatrzymana została agresja bolszewicka. Początek Bitwy Warszawskiej - największego polskiego zwycięstwa we współczesnych dziejach, uznanego przez Lorda d’Abernona za 18. decydującą bitwę w dziejach świata.

  1988 – wybuchł strajk w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju, który zapoczątkował szereg protestów robotniczych w całym kraju wymierzonych w reżim komunistyczny.

Wtorek
16. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1868 – w ośrodku polskiej emigracji niepodległościowej w Rapperswillu w Szwajcarii w setną rocznicę Konfederacji Barskiej odsłonięto pomnik – kolumnę poświęcony temu zrywowi niepodległościowemu.

  1914 – w Krakowie powołano do życia reprezentację polityczną stronnictw galicyjskich – Naczelny Komitet Narodowy, na którego czele stanął początkowo prezydent miasta Juliusz Leo, a następnie Władysław Leopold Jaworski. W skład NKN weszli działacze Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych oraz Centralnego Komitetu Narodowego. Dzięki wsparciu ministra skarbu Austro-Węgier Leona Bilińskiego, NKN uzyskał zgodę cesarza Franciszka Józefa I na utworzenie Legionów Polskich, które miały walczyć przeciwko Rosji u boku CK Armii. Szefostwo Wydziału Wojskowego NKN, istotnego z punktu widzenia funkcjonowania Legionów Polskich, objął Władysław Sikorski. Komitetowi podporządkowany został działający od 1912 r. Polski Skarb Wojskowy.

  1919 – wybuchło I Powstanie Śląskie.

  1920 – rozpoczęła się zwycięska kontrofensywa wojsk polskich. Uderzenie znad Wieprza w sile pięciu dywizji (Grupa Manewrowa) dowodzonych osobiście przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku Mińska Mazowieckiego, Brześcia i Siedlec, spowodowało odwrót bolszewików.

  1944 w Powstaniu Warszawskim zginął Tadeusz Gajcy (ur. 8 lutego 1922 r.), młody poeta reprezentujący Pokolenie Kolumbów, jeden z twórców konspiracyjnego pisma literackiego Sztuka i Naród. 

Środa
17. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – miała miejsce bohaterska obrona Zadwórza koło Lwowa („Polskie Termopile”), gdzie 330 ochotników polskich pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stawiło opór kilkunastokrotnie silniejszym oddziałom Armii Konnej Siemiona Budionnego. W walkach zginęło 318 żołnierzy. W tym samym czasie trwała bohaterska obrona Płocka przed bolszewikami. 

Czwartek
18. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1772 – kapitulacja załogi konfederackiej na Jasnej Górze – ostatniego bastionu Konfederacji Barskiej.

  1916 – dowódcy legionowi – Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller i Bolesław Roja – skierowali do Naczelnego Komitetu Narodowego memorandum, w którym zażądali, aby ten wystąpił do władz austriackich z oświadczeniem, że Legiony to „wojsko polskie, które bije się i umiera za niepodległość Polski”. W memorandum postulowano, aby NKN w porozumieniu ze stronnictwami politycznymi działającymi w Warszawie, powołał tymczasowy rząd polski. Zwracano również uwagę na zbyt proaustriacką politykę prowadzoną przez Departament Wojskowy NKN, na którego czele stał Władysław Sikorski, domagając się jego rozwiązania i zastąpienia Wydziałem Wojskowym, w którym zasiadaliby oficerowie legionowi dowodzący żołnierzami na froncie.

  1920 – rząd Francji odrzucił propozycje rumuńskie o zjednoczeniu się państw europejskich przeciwko bolszewickiej Rosji.

  1980 – Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w Gdańsku i Szczecinie ogłosiły 21 postulatów strajkowych, w tym m.in: utworzenia niezależnych od władzy związków zawodowych, prawa do strajku, wolności słowa i druku.  

Piątek
19. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – oddziały Piłsudskiego ponownie zajęły Kielce. Dotychczasowe kompanie i bataliony strzeleckie przeformowano tam w 1. Pułk Piechoty. Na spotkaniu z najbliższymi współpracownikami w Tumlinie Józef Piłsudski, uzasadniając konieczność włączenia oddziałów strzeleckich do Legionów Polskich, stwierdzał: Stajemy wobec konieczności dokonania wyboru: prowadzić samotną walkę wzorem dawnych powstańców, skazani wyłącznie na własne siły i środki, albo wejść jako mikroskopijna siła do milionowej armii austriackiej, korzystając z jej zaopatrzenia i zachowując maksimum niezależności wewnętrznej i zewnętrznej świadczących o naszej polskości i odrębności naszego ruchu.

  1920 – wybuchło II Powstanie Śląskie. Trwały zaciekłe boje wojsk polskich z bolszewikami pod Ciechanowem, Makowem i Przasnyszem. Dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski podjął decyzję o pełnym odwrocie wojsk bolszewickich.   

  1941 – rozpoczęła się, trwająca do 12 grudnia, obrona Tobruku, w której bohatersko zapisała się Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego. 

Sobota
20. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1794 – rozpoczęły się walki powstańców kościuszkowskich  na terenie Wielkopolski.

  1944 – walczące w Powstaniu Warszawskim grupy szturmowe Batalionu AK „Kiliński” pod dowództwem rtm. Henryka Roycewicza ps. „Leliwa” zdobyły gmach PAST-y.

Niedziela
21. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka odniosła zwycięstwo w bitwie z Niemcami pod Falaise.

  1944 – oddziały Armii Krajowej stoczyły bitwę z oddziałami NKWD pod Surkontami koło Lidy, w której śmierć poniósł dowódca Podokręgu Nowogródzkiego AK legendarny płk Maciej Kalenkiewicz ps. „Kotwicz”.

  1968 – Ludowe Wojsko Polskie wkroczyło do Czechosłowacji, biorąc udział w pacyfikacji „Praskiej Wiosny”. 
nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309