Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1920 – miała miejsce bohaterska obrona Zadwórza koło Lwowa („Polskie Termopile”), gdzie 330 ochotników polskich pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego stawiło opór kilkunastokrotnie silniejszym oddziałom Armii Konnej Siemiona Budionnego. W walkach zginęło 318 żołnierzy. W tym samym czasie trwała bohaterska obrona Płocka przed bolszewikami. 

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309