Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1772 – kapitulacja załogi konfederackiej na Jasnej Górze – ostatniego bastionu Konfederacji Barskiej.

1916 – dowódcy legionowi – Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski, Józef Haller i Bolesław Roja – skierowali do Naczelnego Komitetu Narodowego memorandum, w którym zażądali, aby ten wystąpił do władz austriackich z oświadczeniem, że Legiony to „wojsko polskie, które bije się i umiera za niepodległość Polski”. W memorandum postulowano, aby NKN w porozumieniu ze stronnictwami politycznymi działającymi w Warszawie, powołał tymczasowy rząd polski. Zwracano również uwagę na zbyt proaustriacką politykę prowadzoną przez Departament Wojskowy NKN, na którego czele stał Władysław Sikorski, domagając się jego rozwiązania i zastąpienia Wydziałem Wojskowym, w którym zasiadaliby oficerowie legionowi dowodzący żołnierzami na froncie.

1920 – rząd Francji odrzucił propozycje rumuńskie o zjednoczeniu się państw europejskich przeciwko bolszewickiej Rosji.

1980 – Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w Gdańsku i Szczecinie ogłosiły 21 postulatów strajkowych, w tym m.in: utworzenia niezależnych od władzy związków zawodowych, prawa do strajku, wolności słowa i druku.