Uprawnienia cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych

 

  1. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych są uprawnione do comiesięcznego ryczałtu energetycznego w kwocie 171,41 zł.

  2. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych są uprawnione do ubiegania się o przyznanie jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na zasadach analogicznych jak inne grupy kombatantów.

  3. Umożliwia się dokonywanie wypłat świadczeń na rachunki zagraniczne.

  4. Prawo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  5. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna bez skierowania.