Z głębokim żalem zawiadamiam,
że dnia 16 września 2023 roku zmarł w Reading
w Wielkiej Brytanii

 

ŚP
por. Witold Szmidt

 

urodzony 15 czerwca 1926 roku w Odelsku na Grodzieńszczyźnie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 17 września 2023 roku zmarł

 

ŚP

por. Piotr Gubernator

 

urodzony 27 czerwca 1924 roku w Toustem k. Tarnopola.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

por. Teresy Bożenny Stanek

ps. „Mitsuko”

 

Prezes Zarządu Głównego

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
urodzonej 13 października 1929 roku w Kielcach.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 31 sierpnia 2023 roku zmarł

ŚP
mjr Stanisław Turski
ps. „Czarnocki”

 

urodzony 30 kwietnia 1929 roku w Wiślicy.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 23 sierpnia 2023 roku zmarła

 

ŚP

ppor. Barbara Wysiadecka z d. Matys

ps. „Baśka”, „Bomba”

 
urodzona 10 marca 1923 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 25 sierpnia 2023 roku zmarł

 

ŚP

ppor. Włodzimierz Cieszkowski


urodzony 31 lipca 1923 roku w Ciechanowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 18 sierpnia 2023 roku zmarł

 

ŚP

Władysław Zając

ps. „Szczygieł”


urodzony 14 czerwca 1929 roku w Le Catelet.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 15 sierpnia 2023 roku zmarł

 

ŚP

Jan Michał Jeda

 
urodzony 29 września 1930 roku w Biskupcu Pomorskim.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 10 sierpnia 2023 roku zmarł

 

ŚP

Edmund Lebiedź

ps. „Edek”

 
urodzony 13 listopada 1932 roku w Hoży k. Grodna.

Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 27 lipca 2023 roku zmarł w Londynie

 

ŚP

płk Stanisław Żurakowski

 
urodzony 24 lipca 1920 roku w Wołominie.

Raport 2016-2023

202306