Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
08. Sierpień 2022 - 14. Sierpień 2022
Poniedziałek
08. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1863 – wielkie zwycięstwo powstańców styczniowych w bitwie pod Żyrzynem.

  1914 – do stacjonującej w Miechowie I Kompanii Kadrowej przybył Józef Piłsudski wraz kolejnymi oddziałami strzeleckimi dowodzonymi przez Mieczysława Norwid–Neugebauera. Sformowano z nich II i III Kompanię pod dowództwem Stanisława Zosika–Tesaro i Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza. Na czele I Kompanii Kadrowej stanął Kazimierz Herwin-Piątek. Do oddziałów dołączyło dziewięciu skautów przebywających w okolicznych majątkach na wakacjach, pod dowództwem Czesława Bankiewicza ps. „Skaut”.

  1944  na falach eteru powstańczej Warszawy wyemitowana została pierwsza audycja radiostacji Armii Krajowej „Błyskawica”.

Wtorek
09. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – I Kompania Kadrowa wkroczyła do Jędrzejowa, gdzie komisarzem wojsk polskich został mianowany dr Emil Bobrowski. Józef Piłsudski otrzymał od Eustachego Romera,  właściciela majątku Czaple Małe, konia wierzchowego, legendarną klacz „Kasztankę”, która towarzyszyła mu w bojach legionowych i w wojnie polsko-bolszewickiej.

  1929 – lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura dokonali rajdu lotniczego dookoła Europy na samolocie RWD-2, pokonując dystans ponad pięciu tysięcy kilometrów. 

Środa
10. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – Józef Piłsudski, jako Komendant Główny, wydał odezwę do ludności polskiej, w której stwierdzał: Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie. Kadry polskiej armii wkroczyły na ziemie Królestwa Polskiego… Niesiemy całemu narodowi rozkucie kajdan. Z dniem dzisiejszym cały naród skupić się winien w jednym obozie pod kierownictwem Rządu Narodowego. Poza tym obozem zostaną tylko zdrajcy, dla których potrafimy być bezwzględni. Słowa Piłsudskiego szeroko kolportowane w Galicji oraz na trasie przemarszu strzelców poprzedzała odezwa fikcyjnego Rządu Narodowego, wzywająca do „skupienia się solidarnie” pod rozkazami Piłsudskiego, jako komendanta polskich sił wojskowych.

  1920 – w Warszawie w Sztabie Generalnym odbyła się narada z udziałem Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, Szefa Sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego oraz generałów Kazimierza Sosnkowskiego i Maxima Weyganda, na której omówiono szczegóły kontrofensywy znad Wieprza – operacji kluczowej dla pomyślności Bitwy Warszawskiej.   

  1944 – utworzono Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych, nad którą dowództwo objął mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”. 

Czwartek
11. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu nowego odznaczenia - Krzyża Walecznych za zasługi w walkach z bolszewikami. Rada Obrony Państwa wydała rozporządzenie o utracie obywatelstwa polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.

  1937 – szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz, na mocy którego Sowieci wymordowali blisko 150 tysięcy Polaków zamieszkujących terytorium ZSRS.

  1944 – zakończenie walk Powstania Warszawskiego na Ochocie i Woli. 

Piątek
12. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – do Kielc wkroczył Batalion Kadrowy, który stoczył w godzinach popołudniowych  walki z Rosjanami na folwarku Czarnów i w okolicach Szydłówka i Zagórza.

  1920 – Józef Piłsudski udał się z Warszawy do Puław, aby osobiście nadzorować i kierować planowaną kontrofensywą wojsk polskich walczących z bolszewikami. Przed wyjazdem spotkał się m.in. z kard. Aleksandrem Kakowskim, prosząc go o przydział do armii jak największej liczby kapelanów wojskowych, którzy byliby gotowi do dzielenia trudów wojennych. W rozmowie z Aleksandrą Szczerbińską powiedział rezultat każdej wojny jest niepewny, aż do jej skończenia. Wszystko jest w ręku Boga.

  1946 – oddziały Zgrupowania „Błyskawica” Józefa Kurasia ps. „Ogień” rozbiły komunistyczne więzienie św. Michała w Krakowie, uwalniając więźniów politycznych.

  1954 – Prezydent RP na Uchodźstwie August Zaleski wydał dekret o wznowieniu Krzyża i Medalu Niepodległości, dla osób, które zasłużyły się czynnie dla odzyskania niepodległości ojczyzny od 17 września 1939 r.

Sobota
13. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – Marszałek Józef Piłsudski stanął na czele grupy uderzeniowej wojsk polskich skoncentrowanych nad Wieprzem. Gen. Maxim Weygand zapisał: w ciągu trzech dni, które Marszałek spędził wśród wojsk, zelektryzował je; przelał z własnej duszy w duszę walczących ufność i wolę pokonania wszelkich przeszkód. Pod żadnym innym dowódcą wojsko polskie nie dokonałoby z tym uniesieniem zażartym tej ofensywy.

  1991 – podczas pielgrzymki do Polski, Ojciec św. Jan Paweł II złożył hołd cieniom Marszałka Piłsudskiego i modlił się przy jego grobie w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.   

Niedziela
14. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – w bitwie pod Ossowem koło Warszawy zginął bohaterski kapelan 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej ks. Ignacy Skorupka, stając się symbolem oporu przeciwko bolszewizmowi. Walcząca pod dowództwem gen. Władysława Sikorskiego 5 armia rozpoczęła bitwę nad Wkrą.

  1941 – podpisanie polsko-sowieckiej umowy wojskowej, na mocy której została sformowana Armia Polska w ZSRS pod dowództwem gen. Władysława Andersa.  

  1941 – w bunkrze głodowym w KL Auschwitz-Birkenau został bestialsko zamordowany przez Niemców ojciec Maksymilian Maria Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 r.), franciszkanin, twórca ośrodka duszpasterskiego w Niepokalanowie oraz misji franciszkańskich w Japonii, Chinach i Indiach, założyciel Rycerza Niepokalanej i Małego Dziennika, prekursor radiowych rozgłośni katolickich, kanonizowany przez Jana Pawła II w 1982 r.

  1980 – początek strajku w Stoczni Gdańskiej (wówczas im. Lenina), spowodowany zwolnieniem z pracy działaczki Wolnych Związków Zawodowych Anny Walentynowicz, początek Polskiego Sierpnia 1980.
nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309