Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1863 – wielkie zwycięstwo powstańców styczniowych w bitwie pod Żyrzynem.

1914 – do stacjonującej w Miechowie I Kompanii Kadrowej przybył Józef Piłsudski wraz kolejnymi oddziałami strzeleckimi dowodzonymi przez Mieczysława Norwid–Neugebauera. Sformowano z nich II i III Kompanię pod dowództwem Stanisława Zosika–Tesaro i Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza. Na czele I Kompanii Kadrowej stanął Kazimierz Herwin-Piątek. Do oddziałów dołączyło dziewięciu skautów przebywających w okolicznych majątkach na wakacjach, pod dowództwem Czesława Bankiewicza ps. „Skaut”.

1944  na falach eteru powstańczej Warszawy wyemitowana została pierwsza audycja radiostacji Armii Krajowej „Błyskawica”.

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309