Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Wtorek, 23. Kwiecień 2024
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1910 we Lwowie władze austriackie zarejestrowały Związek Strzelecki. Jego oficjalnym celem miało być pielęgnowanie ćwiczeń sportowych i gimnastycznych i wyrabianie za pomocą nich w członkach ducha męskości, karności i łączności. Rejestracja Związku odbyła się w oparciu o austriacką ustawę o stowarzyszeniach z 1867 r. oraz reskrypt Ministerstwa Obrony Krajowej z 7 maja 1909 r. zawierający „Postanowienia o popieraniu strzelectwa dobrowolnego”. W istocie Związek był emanacją konspiracyjnego Związku Walki Czynnej (zob. 17 czerwca 1908 r.)i miał, zgodnie z intencją Józefa Piłsudskiego, przygotować kadrę przyszłej armii polskiej. Pierwszym prezesem Związku Strzeleckiego we Lwowie został Władysław Sikorski. Nazwa nawiązywać miała do oddziałów strzeleckich z okresu Powstania Styczniowego.

    1935 – Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki podpisał na Zamku Królewskim w Warszawie uchwaloną przez Sejm nową Konstytucję RP (tzw. Konstytucję Kwietniową). 
nr 5 (401) Maj

202405