Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Wtorek, 5. Wrzesień 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1914 – w Kielcach odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez legionistów 1 Pułku Piechoty. W liście do prezesa NKN Józef Piłsudski pisał: ceremoniał, który się odbył (…) był dla wojska przykry. Wojsko nasze do tego dnia uważało się za odrębne wojsko polskie, sprzymierzone z Austrią, a nie za część austriackiej armii… Stałe porozumiewanie się, grzeczność i uprzejmość Prusaków, widoczne dla otoczenia i żołnierzy, wywołuje wrażenie, że jesteśmy ściślej sprzymierzeńcami z Prusami niż z Austrią. Opinia ta w społeczeństwie się szerzy i wobec jego niechęci do Prus nam szkodzi, a rusofilom pomaga.

    1914 – w Kielcach powołana została przez Józefa Piłsudskiego Polska Organizacja Narodowa, która miała być reprezentacją polityczną piłsudczyków, niezależną od Naczelnego Komitetu Narodowego. Ostatecznie w listopadzie 1914 r. jej przedstawiciele na czele z Michałem Sokolnickim weszli w skład NKN.

    1981 – w gdańskiej hali Oliwia rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który wystosował Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, wzywający robotników do tworzenia wolnych ruchów związkowych. Podczas drugiej tury Zjazdu w październiku 1981 r. dokonano wyboru Lecha Wałęsy na przewodniczącego „Solidarności”. 
nr 7 (403) Lipiec

K07