Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Wtorek, 12. Wrzesień 2023
wieczne
 • Kartka z kalendarza

  1683 – wojska koalicji antymuzułmańskiej dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem armię turecką Kara Mustafy. Do zwycięstwa połączonych sił polsko-niemiecko-austriackich przyczyniła się głównie zwycięska szarża polskiej husarii. Bitwa pod Wiedniem obroniła Europę przez zalewem islamu i obok Bitwy Warszawskiej 1920 r. uważana jest za jedną z najważniejszych w dziejach świata.

  1917 – powołanie w Warszawie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w składzie: kard. Aleksander Kakowski, Książe Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski.

  1920 – wojska polskie wyparły bolszewików z Kowla i Kobrynia.

  1939 – rozpoczęły się walki w obronie Lwowa. W Abbeville we Francji sztaby wojskowe Francji i Wielkiej Brytanii ustaliły, że nie podejmą działań zbrojnych w stosunku do Niemiec, co stanowić miało wypełnienie zobowiązań sojuszniczych wobec Polski. O decyzji tej nie poinformowano władz Polski.

  1942 – utworzono Armię Polską na Wschodzie, na której czele stanął gen. Władysław Anders. 
nr 6 (401) czerwiec

 

kombatant 6

nr 5 (401) Maj

202405