Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Sobota, 2. Grudzień 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1941 – w Warszawie, pod konspiracyjnym nazwiskiem Adam Zawisza, zmarł Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz (ur. 11 marca 1886 r.), jeden z czołowych działaczy niepodległościowych przed I wojną światową, wybitny dowódca legionowy, komendant Polskiej Organizacji Wojskowej, dowódca 3 i 2 Armii podczas wojny polsko-bolszewickiej, po śmierci Józefa Piłsudskiego Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, od 1936 r. Marszałek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 r., w latach 1939-41 internowany w Rumunii i na Węgrzech, powrócił do kraju i podjął próby włączenia się w działalność konspiracyjną. Zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 139).  
nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze