Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Niedziela, 17. Lipiec 2022
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1919 – wojska polskie pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza zajęły całą Galicję Wschodnią aż po linię rzeki Zbrucz.

    1944 – Armia Czerwona i NKWD rozbroiły oddziały AK biorące udział w walkach o wyzwolenie Wilna i aresztowały dowódcę Okręgu Wileńskiego AK płk. Aleksandra Krzyżanowskiego ps. „Wilk”.
nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309