Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – wojska polskie pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza zajęły całą Galicję Wschodnią aż po linię rzeki Zbrucz.

1944 – Armia Czerwona i NKWD rozbroiły oddziały AK biorące udział w walkach o wyzwolenie Wilna i aresztowały dowódcę Okręgu Wileńskiego AK płk. Aleksandra Krzyżanowskiego ps. „Wilk”.