Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1919 – Roman Dmowski, jako delegat Polski na konferencji pokojowej w Wersalu, wygłosił exposé w języku angielskim i francuskim, przekonując Radę Dziesięciu (premierów i ministrów spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Japonii) do polskich postulatów terytorialnych.

1944 – w Czarnej Tarnowskiej oddział AK „Błyskawica” podjął nieudaną próbę zamachu na Generał Gubernatora Hansa Franka, odbywającego podroż z Krakowa do Lwowa. W akcji zginęło 17 Niemców z ochrony Franka.

1990 – w warszawskiej Sali Kongresowej odbył się ostatni Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kończący blisko półwieczną niechlubną działalność komunistycznej partii. Zjazdowi towarzyszyły masowe demonstracje zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej.

Raport 2016-2023

202306