Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1920 – wracający z wizytacji frontu polsko-bolszewickiego Józef Piłsudski złożył wizytę w Lublinie. Odwiedził Katedrę, Katolicki Uniwersytet Lubelski i spotkał się z żołnierzami. Podczas przemówienia w magistracie, wspominając lata walk legionowych, powiedział m.in.: Tę wdzięczność, wdzięczność żołnierską, wtedy, gdy byliśmy słabi, wtedy, gdyśmy przeżywali tę epopeję żołnierską, zachowałem w głębokiej i serdecznej pamięci dla Lublina, który nam dawał utęsknionej ojczyzny kawałek, kawałek serca, który się żołnierzowi od ojczyzny należy.

1924 – Sejm uchwalił ustawę o naprawie skarbu i reformie walutowej

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309