Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1915 – z inicjatywy m.in. Henryka Sienkiewicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Gabriela Narutowicza i Szymona Askenazego powstał w Lozannie w Szwajcarii Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Komitet prowadził akcje charytatywne i kwesty na rzecz ludności polskiej szczególnie dotkniętej działaniami wojennymi.

1918 – prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi 14 punktowy program pokojowy, postulujący powstanie niepodległego państwa polskiego, posiadającego wolny i bezpieczny dostęp do morza.

1951 – aresztowanie przez władze komunistyczne kieleckiego biskupa Czesława Kaczmarka. W sfingowanym procesie w 1953 r. został on skazany na 12 lat więzienia za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. Zwolniony w 1955 r, zmarł 26 sierpnia 1963 r. 

Raport 2016-2023

202306