Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

W przededniu 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł Tomasza Cylki pt. „Ta rocznica dzieli”. W tekście dziennikarz dowodzi, że przed 10 laty obiecano uczestnikom wydarzeń czerwcowych pełne uprawnienia kombatanckie i do dzisiaj tej obietnicy nie spełniono. Tymczasem już wówczas od 15 lat obowiązywała ustawa, w myśl  której te uprawnienia mieli. Autor artykułu – mamy nadzieję, że nieświadomie – wprowadził opinię publiczną w błąd.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1206 z późn. zm.) za działalność równorzędną z działalnością kombatancką uznaje się czynny udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 r., który spowodował śmierć lub uszczerbek na zdrowiu.

 

Od początku obowiązywania ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (1 stycznia 1991 r.) Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wcześniej Kierownik Urzędu) przyznał uprawnienia kombatanckie 201 uczestnikom zbrojnego wystąpienia o wolność i niepodległość w Poznaniu w czerwcu 1956 r.

 

W myśl ustawy mają oni prawo – tak, jak wszyscy kombatanci walczący o niepodległość - do:

a)  dodatków pieniężnych otrzymywanych co miesiąc:

  • dodatek kombatancki - 208,67 zł
  • ryczałt energetyczny - 166,05 zł
  • dodatek kompensacyjny - 31,30 zł;.

b)  korzystania z ulg taryfowych

  • 50% przy przejazdach miejskimi środkami komunikacji miejskiej,
  • 51% w komunikacji krajowej przy przejazdach: 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych,
  • autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych.

b)  korzystania z pierwszeństwa do:

  • środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania
  • uzyskania miejsc w domach pomocy społecznej
  • opieki zdrowotnej.

Dodatkowo zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w czasie jej obowiązywania:

  • po 17 ofiarach Poznańskiego Czerwca 1956  zadośćuczynienie otrzymało 29 osób - członków rodzin na łączną kwotę: 1.450.000 zł;

Ponadto uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956 mogą ubiegać się o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przy spełnieniu przesłanek określonych w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Kalendarium

Grudzień
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Biuletyn Kombatant

nr 10 (382) Październik 2022

2022.10