W Muzeum w Częstocicach, nieopodal Ostrowca Świętokrzyskiego odbyły się 9 października 2016 r. uroczystości z okazji 25. rocznicy reaktywowania Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2013 im. Jana Piwnika „Ponurego”.

 

Podczas uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył Medalem „Pro Patria”: mjr. Tadeusza Banaszka, Wiesława Chmielewskiego, Rafała Dobrowolskiego, Zbigniewa Dudę, Krzysztofa Kowalewskiego, Piotra Machula oraz Magdalenę Zieleń.

 

25 lat – ten srebrny jubileusz istnienia Jednostki Strzeleckiej 2013 im. Jana Piwnika „Ponurego” to w 1050-letniej historii istnienia państwa polskiego niewiele, ale  to z kolei bardzo wiele w dziejach współczesnej Polski. Początki „Strzelca” w Ostrowcu Świętokrzyskim to był czas szczególnie trudny. Wiemy to wszyscy, bo jak Państwo doskonale wiedzą, ja z ruchem i środowiskiem „Strzeleckim” też jestem związany około 25 lat. Ruch Strzelecki bardzo przypominał na początku lat 90-tych Pierwszą Kompanię Kadrową, która ruszając z krakowskich Oleandrów liczyła 160-kilku żołnierzy, a rozrosła się potem do trzech potężnych brygad legionowych i wreszcie dała podwaliny dla polskiej siły zbrojnej. Wtedy w 1914 roku wielu także pukało się w czoło. Znalazło to wyraz w słowach tej najdumniejszej pieśni, którą kiedykolwiek Polska stworzyła – „Pierwszej Brygadzie”. Tam jest fragment:

 

„Mówili, żeśmy stumanieni

Nie wierząc w to, że chcieć to móc”

 

Ci którzy tworzyli przed laty Jednostkę Strzelecką w Ostrowcu, myślę tu min. o Dariuszu Kaszubie, ci wszyscy chcieli i okazało się, że to hasło „chcieć to móc” jest ponadczasowe. Bo po 25 latach można powiedzieć, że przez szeregi „Strzelca” przewinęło się już co najmniej drugie pokolenie młodych ludzi, którym nie jest wszystko jedno, którzy chcą kochać Polskę, służyć ojczyźnie i drugiemu człowiekowi – powiedział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podczas uroczystości.