Jak co roku przed pomnikiem na Placu Inwalidów 8 października 2016 roku obchodzono Święto 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Wziął w nich udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Urząd był współorganizatorem obchodów.

 

Łączy nas dzisiaj tu wielopokoleniowa pamięć i wdzięczność dla żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej i jej dowódcy generała Stanisława Maczka. Bo są tu cztery pokolenia począwszy od tych, którzy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej i te następne pokolenia z żołnierzami i uczniami szkół, którzy kultywują tradycje „Pancerniaków”. Obecność tych kilku pokoleń pokazuje, że tradycja trwa, że historia nigdy się nie kończy. Że istotą tradycji jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie wartości, które są niezmienne. Te wartości, to słowa wypisane na sztandarach „Bóg, honor, ojczyzna”. Żołnierze 1. Polskiej Dywizji Pancernej szli przez Europę ku wolnej Polsce wraz z szumem skrzydeł husarskich, które znajdowały się na ich emblemacie. Niosła ich Polska tak, jak niosła polską husarię w XVII wieku. Wyzwalali Europę, bo po raz kolejny w dziejach udowadniali, że trzeba walczyć „za wolność Waszą i naszą”. Że są wartości, za które warto oddać życie. Tą wartością, jak mówił generał Stanisław Maczek, dla każdego Polaka jest niepodległość Polski. Ale tą wartością również była obrona dziedzictwa Europy. Bo z tym hasłem przywrócenia porządku Europie, zdeptanego przez but niemieckich okupantów, szli od Falaise przez Axel, Gandawę i Bredę, aż po Wilhelmshaven. Chcieli przywrócić Europie takie oblicze, jakie zostało podeptane przez agresję Niemiec na Polskę w 1939 roku i kolejnych agresji, których Niemcy dokonywali na Francję, Belgię. Szli, aby Europa pamiętała o wartościach, które leżą u jej podłoża, są jej fundamentem – mówił do zebranych na uroczystości p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Obok kombatantów w uroczystościach wzięli również udział dyplomaci przedstawiciele krajów, w których walczyli żołnierze I Polskiej Dywizji Pancernej oraz licznie zgromadzona młodzież ze szkół, które noszą imię dywizji lub jej dowódcy generała Stanisława Maczka. Oprawę uroczystości zapewniła kompania honorowa Wojska Polskiego i Orkiestra Reprezentacyjna.