10 listopada br. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował wraz ze Stowarzyszeniem 13 grudnia międzynarodową konferencję „Niezwyciężony duch. Antysowieccy dysydenci przeciwko rosyjskiemu imperializmowi”, podczas której szef Urzędu Jan Józef Kasprzyk odznaczył byłych opozycjonistów medalami "Pro Bono Poloniae" i "Pro Patria".

 

Podczas konferencji  odbywającej się w Domu Technika NOT w Warszawie szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami "Pro Bono Poloniae" oraz "Pro Patria" osoby posiadające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o Niepodległość RP. Wśród uhonorowanych znalazła się m. in. wicemarszałek sejmu RP Małgorzata Gosiewska oraz zasłużona opozycjonistka - Janina Jadwiga Chmielowska. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła przedstawicieli środowisk opozycyjnych m. in. z Litwy, Ukrainy i Gruzji oraz przedstawicieli Wojewódzkich Rad Konsultacyjnych ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.
W trakcie wydarzenia minister Kasprzyk wygłosił okolicznościowe przemówienie podkreślając niezwykłą rolę środowisk opozycyjnych w kształtowaniu historii Polski i Europy.
 

– W przededniu 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości możemy spotkać się tutaj, nieopodal placu marszałka Józefa Piłsudskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza, aby uczcić, uhonorować tych, którym nigdy nie zabrakło odwagi, aby niszczyć imperium zła, jakim była sowiecka Rosja. [...] Józef Piłsudski mówił, że jego marzeniem i celem jest przyniesienie wolności wszystkim narodom, które zamieszkują tereny dawnego imperium sowieckiego. Niestety, nie udało się tego zrealizować. Wydawać by się mogło, że z chwilą upadku Związku Sowieckiego to marzenie będzie realizowane w XXI w. Niestety, w wielu przypadkach tak nie jest. Jednak jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż 105 lat temu. Dzięki obecnym tu na sali Polska jest wolna. Bije się o swoją wolność Ukraina, Białoruś, wolna jest Gruzja, chociaż nie do końca i wciąż się o nią bije. Biją się narody, które zamieszkują dawne imperium zła. A to wszystko dzieje się w imię tej najpiękniejszej idei, jaką jest idea wolności, niepodległości podkreślił szef UdSKiOR.

 
Głos zabrały również posłanka do Parlamentu Europejskiego Anna Fotyga, była ambasador RP w Republice Litewskiej Urszula Doroszewska, a także odznaczona Janina Jadwiga Chmielowska.
Spotkanie w Warszawie stanowi część międzynarodowej konferencji, która obędzie się także w Brukseli.
 
Relacja filmowa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr 7 (403) Lipiec

K07