23 października br. kontynuując swoją wizytę na terenie Stanów Zjednoczonych Amerki Północnej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odwiedził znajdujący się w Nowym Jorku Instytut Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Minister Kasprzyk uhonorował medalami "Pro Bono Poloniae" oraz "Pro Patria" osoby zasłużone w działności na rzecz Instytutu oraz wygłosił wykład na temat: "Marzenie o Intermarium. Szkic do dziejów idei Międzymorza w okresie odradzania się państwa polskiego w latach 1918-1920".

 

Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy tworzą społeczność Instytutu o tak wspaniałej tradycji. Ten Instytut oddziaływuje nie tylko na Polaków mieszkających za Oceanem, ale na nas wszystkich. To ogromne zadanie i wspaniała rola, którą doskonale Państwo wypełniacie – powiedział w siedzibie Instytutu szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

 

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309