22 października br. w  Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej odsłonięto tablicę poświęconą pamięci Kapelanów Wojska Polskiego zamordowanych przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu.

 

Po ceremonii odsłonięcia tablicy miała miejsce uroczysta Msza święta, której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Następnie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował miejscowych Ojców Paulinów medalami "Pro Bono Poloniae" oraz odznaczył osoby mające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o Niepodległość RP medalami "Pro Patria".

Minister Kasprzyk udał się także na groby Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej – płk. Antoniego Szackiego "Bohuna" oraz ppłk. Leonarda Zub-Zdanowicza, którzy zostali pochowani na pobliskim cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie.
 

Podczas wizyty w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Jan Józef Kasprzyk wygłosił okolicznościowe przemówienie:

 

To niezwykle ważna chwila, w której przed Mszą świętą mogliśmy tutaj, w Narodowym Sanktuarium Jasnogórskiej Pani odsłonić tablicę poświęconą kapelanom zamordowanym w Katyniu. Kiedy wybuchła II wojna światowa, wówczas najeźdźcy podjęli wspólnie decyzję, aby pozbawić Polskę przywódców - w tym przywódców duchowych. Od września 1939 r. prowadzili konsekwentnie politykę zniszczenia tych, którzy duchowo prowadzili naród. Symbolem tego stały się zbrodnie niemieckie oraz sowieckie. [...] To miało być pozbawienie Polski przywódców, którzy mogli dowodzić w walce o przywrócenie wolności i niepodległości. W dołach Katynia, Charkowa, Miednoje zginęło ponad 22 000 polskich oficerów. W większości to byli oficerowie rezerwy a więc przed wojną stanowili elitę II RP oraz Ci, którzy sprawowali i piastowali zawody, które tworzyły elitę naszego narodu. [...] Pragnę w tym miejscu bardzo podziękować Stowarzyszeniu Pamięć Kapelanów Katyńskich za tę tablicę upamiętniającą wspaniałych kapłanów, patriotów i przywódców narodu.

nr 5 (401) Maj

202405