Dziś w siedzibie Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się konferencja "Dialogu Dwóch Kultur". Podczas wydarzenia szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył medalami "Pro Patria" osoby posiadające szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o Niepodległość Ojczyzny. 

Wśród nich znaleźli się członkowie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej oraz Centrum Dialogu Kostuchnówka którzy zasłużyli się w porządkowaniu polskich cmentarzy legionowych na Wołyniu. Ceremonia medalowa miała miejsce przy przywiezionym przez harcerzy „Słupie Pamięci” znajdującym się na terenie miejscowego muzeum spod którego Józef Piłsudski dowodził w lipcu 1916 r. bitwą pod Kostiuchnówką.

 

Podczas uroczystości minister Kasprzyk wygłosił do zgromadzonych uczestników okolicznościowe przemówienie. Podkreślił zasługi odznaczonych a także zwrócił uwagę na fakt, że tegoroczona konferencja odbywa się w nietypowym miejscu - dotychczas była organizowana w Krzemieńcu 4 września, w dzień urodzin Juliusza Słowackiego. Od wybuchu wojny na Ukrainie spotkania mają miejsce w Polsce. 

 

nr 6 (401) czerwiec

 

kombatant 6

nr 5 (401) Maj

202405