10 września br. do grona błogosławionych męczenników dołączyła dziewięcioosobowa rodzina Ulmów z Markowej, którą Niemcy zamordowali za pomoc okazaną Żydom. W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięła udział delegacja UdSKiOR wraz z kombatantami, działaczami opozycji antykomunistycznej, kapelanami środowisk niepodległościowych oraz rodzinami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

 

Pierwszy raz w historii Kościoła do grona błogosławionych dołączyła cała rodzina. Józef, Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie ośmiorga Żydów z rodzin Goldmanów, Grünfeldów i Didnerów.

W uroczystościach beatyfikacyjnych wynoszących na Ołtarze Józefa i Wiktorię oraz Ich siedmioro dzieci: Stanisława, Barbarę, Władysława, Franciszka, Antoniego, Annę oraz dziecko przychodzące na świat w chwili egzekucji uczestniczyła rodzina beatyfikowanych, najwyższe władze RP na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz przedstawiciele episkopatów państw sąsiadujących z Polską, a także wielu wyznań z naczelnym rabinem Polski. Na modlitwie zgromadzilo sie ponad 30 tys. wiernych z całej Polski i zagranicy.

 

Obecna była także delegacja UdSKiOR, która przybyła w pielgrzymce wraz z kombatantami, działaczami opozycji antykomunistycznej, kapelanami środowisk niepodległościowych oraz rodzinami Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Liturgię beatyfikacyjną sprawowano w jęz. łacińskim i polskim.


Za radą Dykasterii spraw kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodni słudzy Boży - Józef i Wiktoria Ulma, małżonkowie wraz z ich siedmiorgiem dzieci, wierni świeccy, męczennicy, którzy jako dobrzy samarytanie bez lęku złożyli ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do braci oraz przyjęli do swojego domu tych, którzy cierpieli prześladowanie - obdarzeni byli tytułem Błogosławionych i aby corocznie obchodzono ich wspomnienie dnia 7 lipca w miejscach i w sposób określony przez prawo  napisał papież Franciszek w akcie beatyfikacji odczytanym przez kardynała Marcello Semeraro

Po odpowiedzi na wezwanie o włączeniu rodziny Ulmów do grona błogosławionych wprowadzono obraz beatyfikacyjny z wizerunkiem rodziny Ulmów, a następnie Relikwiarz z relikwiami wszystkich członków rodziny Ulmów.

 

Na zakończenie uroczystości beatyfikacyjnych. poprzez połączenie z Watykanem wraz z Ojcem Św. Franciszkiem wierni zgromadzeni w Markowej odmówili Anioł Pański. Po modlitwie głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda.

 

  Chcę podziękować w imieniu państwa polskiego za podkreślenie w sposób dobitny tej prawdy historycznej o zbrodniczym niemieckim prawodawstwie na polskiej ziemi w czasie II wojny światowej. Dziękuję z całego serca, że została pokazana również prawda historyczna o tamtych czasach i o losach Polaków, Polaków i Żydów na tej ziemi pod okupacją niemiecką, którzy wszyscy po prostu chcieli przetrwać, chcieli przeżyć, a jednak nie cofali się także i przed tak ostatecznymi aktami braterstwa, ostatecznymi aktami miłosierdzia. Rodzina Ulmów pomogła swoim żydowskim współobywatelom, mimo że mieli pełną świadomość, że grozi im za to śmierć. Razem zginęli i nie mam wątpliwości, że dziś razem cieszą się radością obcowania z Panem Bogiem. Cześć i chwała bohaterskiej rodzinie Ulmów i wszystkim, którzy zginęli pomagając swoim sąsiadom narodowości żydowskiej w czasie II wojny światowej powiedział Prezydent RP.

 

Zwrócił uwagę, że Polacy razem z Żydami na tej ziemi mieszkali od tysiąca lat. Oba te narody także w ramach wielkiej Rzeczypospolitej wielu narodów trwały i współżyły ze sobą, rozwijając swoje kultury, które bardzo często splatały się i stanowią dzisiaj element naszej kultury polskiej. Dopiero II światowa doprowadziła do katastrofy i przerwania tego – dlatego że naród żydowski Niemcy postanowili unicestwić i zabić wszystkich Żydów mieszkających na terenie Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej ogółem zamordowali ich, tylko Żydów obywatelstwa polskiego – 3 miliony.

 

Prezydent przypomniał, że na okupowanym przez Niemców terenie nie było żadnych polskich władz, które kolaborowałyby z hitlerowskimi Niemcami, nie było też żadnych niemieckich formacji wojskowych, w których służyliby w sposób zinstytucjonalizowany Polacy. Niemcy ustanowili na terenie Generalnego Gubernatorstwa zbrodnicze prawodawstwo, które było bez precedensu. Nie było takiego niemieckiego prawodawstwa w okupowanych przez Niemców krajach Europy Zachodniej, ani we Francji, ani w Belgii, ani w Holandii – nie było kary śmierci dla całej rodziny za pomoc Żydom w ukrywaniu się. Takie zbrodnicze prawo zostało ustanowione tylko tutaj. 

 

Ta kara śmierci, nie tylko dla pomagających, dla całych rodzin, miała służyć odstraszeniu, miała zasiać grozę. To, po to właśnie ustanowiono, to prawodawstwo. To w ramach tego zbrodniczego prawodawstwa zginęła cała rodzina Ulmów – podkreślił Prezydent RP.

 

nr 5 (401) Maj

202405