Dziś, w samo południe w gmachu Sejmu RP Fundacja Przyjaźni Polsko–Izraelskiej wraz z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizowały otwarcie wystawy zdjęć w związku z tegorocznymi obchodami 80. rocznicy wybuchu pierwszego powstania miejskiego w okupowanej przez Niemców Europie.
Fotografie, które zostały zaprezentowane pochodzą ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego zaś za opracowanie graficzne odpowiada Pan Piotr Kulisiewicz.
 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych RP – m. in. marszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anita Czerwińska, posłowie na Sejm RP – m. in. Jan Krzysztof Ardanowski, przedstawiciele społeczności żydowskiej, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, osoby ocalałe z Getta Warszawskiego, duszpasterz parlamentarzystów ks. dr Piotr Burgoński oraz młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku im. Ireny Sendlerowej.
 
Podczas ceremonii otwarcia wystawy głos zabrał m. in. szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk, który w swoim wystąpieniu przypomniał fakt niesamowitego okrucieństwa holokaustu oraz wskazał, że również i dzisiaj dochodzi do łamania praw człowieka.
 
Trzeba wymazać z serc i umysłów ludzi, trzeba wymazać obłęd nienawiści, który, jak pokazują ostatnie miesiące jest niestety nadal obecny w polityce wielu imperialnych i neoimperialnych państw. Nie doszłoby do tragedii Holokaustu, gdyby niemiecka III Rzesza, wówczas totalitarne państwo, nie podeptało tego, co od wieków stanowi fundament naszej cywilizacji judeochrześcijańskiej – miłości bliźniego.
 
Po oficjalnej części wydarzenia zgromadzi goście mieli możliwość zapoznać się ze zdjęciami, które przypominają bolesną historię dwóch narodów zamieszkały w okupwanej Warszawie.
 

nr 2 (398) 2024 luty

2024 luty