W piątkowy wieczór 3 marca br. w Instytucie Polskim i Muzeum im. generała Władysława Sikorskiego w Londynie szef UdSKiOR spotkał się z przedstawicielami brytyjskiej Polonii kultywującymi tradycje niepodległościowe i troszczącymi się o pamięć historyczną.

 

Podczas uroczystości w tym jednym z najważniejszych miejsc dla powojennej emigracji i prawdziwej skarbnicy zbiorów-symboli polskiej historii czasu II wojny światowej Jan Józef Kasprzyk odznaczył Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” osoby zasłużone w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju, a także w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny.

 

Medalem Pro Bono Poloniae odznaczeni zostali Krzysztof de Berg, Roman Bogdan Kukliński, Tomasz Muskus, Bartosz Karol Piasecki, Teresa Skinder-Suchcitz, Andrzej Suchcitz, Alicja Whiteside, Izabella Wolff.

 

Medalem Pro Patria” odznczeni zostali Maria Bobińska-Suchcitz, Joanna Bolton, Magdalena Czajkowska, Wojciech Deluga, Wacław Gąsiorowski, Eve-Marie Hammond, Andrzej Inglot, Krystyna Koc, Lidia Letkiewicz, Piotr Rażniewski, Waleria Sawicka, Tomasz Wiśniewski, Sebastian Wopiński, Zofia Rita Zaremba, Krystyna Zatylna.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zabierając głos po ceremonii wręczenia odznaczeń nie krył swego wzruszenia: – To dla mnie osobiście ogromnie wzruszająca i zaszczytna chwila, że w murach tej tak zasłużonej dla Rzeczpospolitej placówki, jaką jest Instytut Polski i Muzeum im. generała Władysława Sikorskiego, mogłem podziękować Państwu za wspaniałą pracę dla Polski. Tu, w tym miejscu, otaczają nas relikwie świadczące o naszym ogromnym wkładzie w walkę dobra ze złem, która toczyła się w Europie i na świecie w dwudziestym wieku.

 

– Są jeszcze wśród nas, również tutaj w Wielkiej Brytanii, ostatni świadkowie historii, którzy walczyli o wolną Polskę. Jest wśród nas m.in. Pani Waleria, która na „Szlaku Nadziei” II Korpusu generała Władysława Andersa świadczyła, że Polska zasługuje na wolność i za cenę tej wolności można poświęcić zdrowie a nawet, jak wiele jej koleżanek i kolegów, życie. Niestety, jak państwo wiedzą i rozumieją, prawa biologii są nieubłagane. Pokolenie świadków historii odchodzi. Jednak dzięki takim ludziom jak Państwo te wartości, które były udziałem ich pokolenia, są cały czas żywe i trwają. – dziękował ponad 100-letniej kombatantce.

 

– Państwo tu obecni, którzy tworzycie społeczność Instytutu Polskiego i Muzeum im. generała Władysława Sikorskiego, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, którzy dbacie o polskie szkolnictwo wśród brytyjskiej Polonii oraz tak wielu wolontariuszy, których tutaj miałem wszystkich zaszczyt uhonorować… Wy jesteście tym niezwykłym łącznikiem między przeszłością a przyszłością. W ten sposób również my pojmujemy naszą misję w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To my te symboliczne sztandary uosabiające majestat i niepodległość Rzeczpospolitej musimy przekazać następnym pokoleniom a wraz z nimi przekazać cały kodeks wartości, który tworzył pokolenie II Rzeczpospolitej. To niezwykle trudne zadanie, ponieważ wielu chciałoby zapomnieć o naszym wkładzie w historię Europy i świata i o tym jak wiele zawdzięczają Polsce i Polakom. Naszym zadaniem jest by świat nigdy nie zapomniał. – mówił minister Kasprzyk podkreślając rolę pamięci o przeszłości w budowaniu współczesnej wspólnoty narodowej i państwowej.

 

– Państwo wypełniacie to zadanie z dala od Ojczyzny. Za to serdecznie Państwu dziękuję. Medale, które miałem zaszczyt dziś wręczyć to Medale „Pro Bono Poloniae” – dla dobra Polski – i „Pro Patria” – dla Ojczyzny. Dewiza tych medali to dewiza Państwa życia bo to, co czynicie, czynicie dla dobra Rzeczpospolitej, dla Ojczyzny. Dziękuję za to spotkanie i za możliwość bycia w tym sanktuarium polskiej historii. – dziękował zgromadzonym.

 


nr 2 (386) Luty 2023

 

2023.02