21 stycznia br. w samo południe wigilii 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd Bohaterom zrywu niepodległościowego przy zbiorowej mogile obok Klasztoru na Karczówce, w miejscu punktu zbornego przed uderzeniem na garnizon rosyjski w Kielcach.
 
Klasztor Ojców Bernardynów i pokrywający wzgórze kieleckiej Karczówki las odegrały w czasie Powstania Styczniowego bardzo ważną rolę dając czasowe schronienie cywilnym władzom i samym Powstańcom w schyłkowym okresie walk, za co władze carskie dokonały jego kasaty. Od początku walk powstańczych znajdował się w nim lazaret. Przy ścianie Klasztoru pozostał duzy drewniany krzyż - niemy świadek tamtych wydarzeń. 
Minister Kasprzyk oddał także hołd Ojcu Kolumbinowi Tomaszewskiemu, który po kasacie Klasztoru Ojców Bernardynów w wyniku represji po upadku Powstania przez 50 lat samotnie go zamieszkiwał. Nagrobek Ojca Kolumbina znajduje się przy głównej Alei Nowego Cmentarza w Kielcach.

nr 7 (403) Lipiec

K07