12 maja to w historii Polski data szczególna. Tego dnia w 1935 roku na wieczną wartę odszedł marszałek Józef Piłsudski, a w 1970 roku gen. Władysław Anders. Dziś – 12 maja 2022 roku Strzelcy z ZS „Strzelec” napisali również swoją małą historię podczas uroczystości przekazania sztandaru przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

 

Obchody upamiętniające 87. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego – Pierwszego Marszałka Polski oraz 52. rocznicę śmierci gen. dyw. Władysława Andersa – dowódcy 2. Korpusu Polskiego, uczestnika kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie rozpoczęły się od Mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył ks. ppłk Kryspin Rak - wikariusz generalny biskupa polowego WP.

 

Następnie na uczestnicy udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie w samo południe miały miejsce centralne uroczystości. Warto wspomnieć, że uczestniczyło w nich ponad tysiąc Strzelców z różnych części Polski.

 

Po odśpiewaniu hymnu RP miała miejsce ceremonia przekazania sztandaru, którego dokonał fundator i Ojciec Chrzestny sztandaru Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Matka Chrzestna Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Sztandar przyjął Komendant ZS „Strzelec” Marek Matuła.

 

- Jóżef Piłsudski stał się wychowawcą Polaków. nie tylko pokolenia, które żyło w jego czasach, ale także pokoleń następnych, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość - powiedział minister kasprzyk do Strzelców. Dwóch z nich - Zbigniewa Nowaka i Filipa Sługockiego - odznaczył medalami "Pro Patria".

 

 

– Józef Piłsudski tak wychował pokolenie Weteranów Walk o Niepodległość, że podczas II wojny światowej nie stawiali pytań - czy warto? - tylko walczyli o wolną Polskę – podkreślił Szef UdSKiOR.

 

Następnie delegacje złożyły kwiaty przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, po czym miała miejsce uroczysta parada oddziałów Strzelców oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu kobiecego pododdziału kobiecego ZS Strzelec Józefa Piłsudskiego przy XIV LO Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie.

 

Obchody zakończyła ceremonia złożenia kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego przy Dowództwie garnizonu Warszawa.