4 października br. w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ppor. Lucyny Alicji Adamkiewicz ps. „Ewa” – łączniczki w Warszawskim Okręgu Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, więźniarki niemieckich obozów jenieckich i koncentracyjnych. Oprócz rodziny zmarłą pożegnali przedstawiciele władz państwowych, w tym szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk oraz mieszkańcy stolicy.

 

Uroczystości pogrzebowe śp. ppor. Lucyny Adamkiewicz rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, której przewodniczył ks. ppor. Andrzej Bawer. Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie trumna z ciałem zmarłej została złożona w grobie rodzinnym. Uroczystości pogrzebowe śp. ppor. Lucyny Adamkiewicz odbyły się z asystą wojskową, a żołnierze pożegnali bohaterkę salwą honorową.


W ostatniej drodze, oprócz rodziny i przyjaciół, powstańczyni towarzyszyli przedstawiciele władz państwowych, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy. Obecni byli – oprócz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – m.in. szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot oraz zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Dycht.


Wspominając zasługi zmarłej, Jan Józef Kasprzyk podkreślił odwagę i zaangażowanie, z jaką najpierw broniła ona niepodległości, a następnie – historycznej prawdy o zbrodniach dokonywanych w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady.


Stoimy dzisiaj przy trumnie jednej z tych – mówił – której zawdzięczamy naszą wolność. Chcemy podziękować jej za wspaniałe świadectwo życia pełnego miłości do Rzeczypospolitej, współobywateli i drugiego człowieka. Pani Lucynie dziękujemy, że 77 lat temu nie zabrakło jej odwagi, by na barykadach powstańczej Warszawy walczyć o to, co jest najcenniejsze dla wszystkich narodów: o niepodległość. Dziękujemy, że walczyła o prawdę historyczną o zbrodniach niemieckich dokonywanych na narodzie polskim, czego sama doświadczyła w tych dwóch straszliwych miejscach kaźni: w Auschwitz oraz Mauthausen- Gusen.

 

Dziękujemy, że miłością do niepodległej Polski potrafiła zarażać i oddziaływać nią na młode pokolenia, które kształtują współczesność i kształtować będą przyszłość Rzeczypospolitej – podsumował szef UdSKiOR.

 

Jako uczestniczka Powstania Warszawskiego, a następnie więźniarka niemieckich obozów jenieckich i koncentracyjnych śp. Lucyna Adamkiewicz była bardzo ważnym świadkiem historii z czasów II wojny światowej. Swoimi wspomnieniami chętnie dzieliła się z innymi, zwłaszcza młodzieżą. Do końca życia pozostała zaangażowana w akcję mówienia prawdy o niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady. Za wybitne zasługi dla niepodległości Polski oraz pielęgnowanie pamięci o jej najnowszej historii odebrała wiele odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oświęcimski, Złoty Medal za „Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Medal „Pro Patria”.