W związku z ogromnym zainteresowaniem Programem dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla przedstawicieli środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej uprzejmie informujemy, że środki przeznaczone na sfinansowanie Programu zostały już w większej części wykorzystane.


W związku z tym należy spodziewać się zakończenia realizacji Programu w ciągu najbliższych tygodni. O kolejności rozpatrywania spraw i przyznawania pomocy pieniężnej na zakup aparatów słuchowych decyduje data złożenia kompletnego wniosku.