Zagrożenie jeszcze nie minęło, nie ustaje więc wsparcie dla naszych bohaterów. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał kolejne pół miliona zł kilkunastu organizacjom pozarządowym na dowożenie ciepłych posiłków oraz środków ochrony najbardziej potrzebującym kombatantom i działaczom opozycji w PRL. Jan J. Kasprzyk: To niezwykle budujące, że choć epidemia trwa już od roku, w dalszym ciągu tyle osób angażuje się w pomoc.

 

Nie wszyscy weterani zdążyli się zaszczepić. Niektórzy podczas trzeciej fali epidemii muszą chronić się w sposób szczególny, ponieważ ze względu na stan zdrowia szczepienia nie są dla nich w tej chwili rekomendowane. Właśnie z myślą o takich najbardziej potrzebujących obrońcach naszej wolności Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekaże stowarzyszeniom i fundacjom 500 tys. złotych w ramach nowego Otwartego Konkursu Ofert.

 

- To już czwarty - od wprowadzenia stanu epidemii - konkurs dotacyjny, który ogłosiliśmy w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Poprzednie trzy akcje przeprowadzone w 2020 i na początku 2021 roku, na które przeznaczyliśmy już niemal trzy miliony złotych, w znaczny sposób ułatwiły kombatantom wykonywanie wielu czynności dnia codziennego i pozwoliły ograniczyć kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum. Ponieważ zagrożenie w dalszym ciągu nie minęło, przekazujemy kolejne pół miliona złotych na pomoc tym, którzy w dalszym ciągu potrzebują wsparcia. Oby – dzięki szybkiej poprawie sytuacji epidemicznej – mogła to być już ostatnia taka akcja – powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

- Miło mi poinformować, że w najbliższych dniach z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych popłyną kolejne środki do kilkunastu organizacji pozarządowych, które przedstawiły oferty solidnego wsparcia w czasie epidemii dla najbardziej potrzebujących weteranów II wojny światowej, opozycjonistów z okresu PRL oraz ofiar represji wojennych i powojennych. Dotacje na łączną kwotę pół miliona złotych zostaną przeznaczone na dowożenie seniorom ciepłych posiłków oraz zakup środków osobistej ochrony sanitarnej, takich jak np. rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne, odzież ochronna – ogłosił minister Kasprzyk.

 

Jan Józef Kasprzyk podkreśla przy tym, że od początku epidemii niesienie kombatantom pomocy finansowanej ze środków UdSKiOR zaowocowało ścisłą współpracą między Urzędem a członkami stowarzyszeń i fundacji, wolontariuszami, harcerzami, strzelcami, żołnierzami Wojska Polskiego (w szczególności Wojsk Obrony Terytorialnej), a także funkcjonariuszami służb mundurowych. Zdaniem ministra Kasprzyka to bardzo dobry przykład, jak powinno działać społeczeństwo obywatelskie.

 

– To niezwykle budujące, że choć epidemia trwa już od ponad roku, w dalszym ciągu tyle osób angażuje się w pomoc. To pokazuje, jak ważna dla pokoleń współczesnych jest troska o tych, którzy podczas II wojny światowej i w okresie powojennym walczyli i cierpieli za to, aby Polska była wolna – ocenia Szef Urzędu.

 

– Niemal codziennie docierają do nas relacje w mediach czy mediach społecznościowych z odwiedzin tych młodych, zaangażowanych ludzi z obiadem u któregoś z naszych narodowych bohaterów. Warto zauważyć, że zazwyczaj jest to posiłek finansowany lub współfinansowany ze środków Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – zaznacza minister Kasprzyk.

 

Od wiosny 2020 roku, w związku z epidemią koronawirusa, UdSKiOR przeznaczył na dotacje dla organizacji pozarządowych niosących pomoc kombatantom, osobom represjonowanym i byłym opozycjonistom już niemal 3,5 miliona złotych. Podczas trzech, zrealizowanych dotychczas, akcji pomocowych rozwieziono niemal 70 tysięcy ciepłych posiłków oraz około 2,5 tysiąca paczek z niezbędnymi artykułami spożywczymi, produktami codziennego użytku i/lub środkami ochrony osobistej.

 

Dziś Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił wyniki najnowszego, czwartego już Otwartego Konkursu Ofert. Lista organizacji pozarządowych, które otrzymają środki finansowe na świadczenie zadań opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz innych uprawnionych w związku z obowiązującym stanem epidemii, wraz z projektami, które będą realizować i kwotami przyznanych dotacji dostępna jest na stronie www.kombatanci.gov.pl w zakładce Urząd/Dotacje.