Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał wszelkimi łaskami i zdrowiem oraz nieustannie napełniał wiarą, nadzieją i miłością! Surrexit Christus, Alleluja!

 

życzenia wielkanocne duże