28 grudnia br. w siedzibie Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odbyło się spotkanie z ks. bp. płk. Mirosławem Wolą, który kończy służbę wojskową z końcem bieżącego roku.

 

W podziękowaniu Jego Ekscelencji za wieloletnią opiekę duszpasterską nad Weteranami Walk o Niepodległość oraz współpracę pomiędzy Ewangelickim Duszpasterstwem Wojskowym a Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Kasprzyk odznaczył Biskupa medalem Pro Bono Poloniae oraz pamiątkową figurą orła. Podczas spotkania Jan Józef Kasprzyk został uhonorowany przez Biskupa Wolę odznaką okolicznościową "Medal 100-lecie EDW".