Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył nas wszystkich wiarą i nadzieją, tak silną i potężną jak ta, którą mieli nasi praojcowie broniący przed stu laty cywilizacji łacińskiej przed bolszewicką nawałą. Niech Boża Dziecina daje zdrowie, siły i wszelkie łaski potrzebne w pracy i służbie Rzeczypospolitej, a Betlejemska Gwiazda oświetla wszystkie drogi Nowego Roku 2021.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jan Józef Kasprzyk

 

Warszawa, Boże Narodzenie Anno Domini 2020

 

kartka świąteczna www