Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ponownie będzie realizował program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów oraz ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.


To kolejny krok mający na celu zwiększenie zakresu wsparcia Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na rzecz poprawy jakości życia tych szczególnie zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości i suwerenności Ojczyzny przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej. Programy mają służyć poprawieniu jakości życia jego adresatów, zwiększeniu dostępności aparatów słuchowych oraz leczenia uzdrowiskowego, a także mają zapobiegać wykluczeniu zdrowotnemu i społecznemu środowiska kombatanckiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych  oraz Programu dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów oraz ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.