Świąteczne upominki od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych trafiły 18 grudnia br. do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” przy ul. Sterniczej w Warszawie. Wraz z prezentami przekazane zostały bożonarodzeniowe kartki przygotowane przez najmłodszych specjalnie dla weteranów.

 

Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk przekazał upominki dla mieszkańców DPS „Kombatant” na ręce dr Marii Wiśniewskiej ps. „Malina” i Witolda Sławskiego ps. „Sławek” – żołnierzy batalionu „Parasol” Armii Krajowej – oraz dyrektor Agaty Krupińskiej. Prezenty w imieniu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów odebrała dyrektor placówki Jolanta Lisiecka.
 
Weteranów najbardziej wzruszyły kartki świąteczne, przygotowane przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z całej Polski w ramach akcji „Serce za odwagę”. Każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej otrzymał ją wraz z upominkiem od Urzędu.