9 października br. w Warszawie odbyły się obchody jubileuszowego XXX Zjazdu Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Zarząd Główny Związku.

 

Przed południem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została Msza św. w intencji pomordowanych, zmarłych i żyjących Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956. W liturgii udział wzięło kilkudziesięciu działaczy Związku z Prezesem mjr. Jerzym Pruszyńskim na czele, a także przedstawiciele władz i instytucji państwowych, w tym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Wiceprezes Instytut Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk. Przed rozpoczęciem Mszy Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk wraz z Prezesem Zarządu Głównego Związku kpt. Jerzym Pruszyńskim złożył w Katedrze wieniec pod tablicą w hołdzie „Jaworzniakom” – „pomordowanym, więzionym i prześladowanym za umiłowanie niepodległej Ojczyzny”.

 

Następnie, na terenie byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci ponad 10 tys. młodocianych więźniów politycznych – uczniów, studentów i harcerzy, którzy w okresie stalinowskim występowali przeciwko sowietyzacji Polski. Podczas uroczystości głos zabrał m.in. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

 

Wy, Drodzy Jaworzniacy, byliście kolejnym w dziejach Rzeczypospolitej pokoleniem młodych ludzi, młodych patriotów, marzących o wolności, marzących o najświętszej rzeczy, jaka jest dana narodom i państwom – o niepodległości. Tak byliście wychowani przez swoich rodziców i przez Niepodległą Drugą Rzeczypospolitą. Za wierność Ojczyźnie, komuniści próbowali doprowadzić Was do tego, abyście mięli zgięte karki, abyście nigdy nie szli z podniosą dumnie głową, aby marzenia o wolności i niepodległości zostały pogrzebane, ale komunistom się tego nie udało dokonać. Zabrano Wam młodość, najpiękniejsze lata życia, marzenia, rodziny, ale nie zabrano Wam ducha wolności. Nie zabito w Was tego najświętszego genu, jaki dumny Polak posiada – powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Nie zgięliście nigdy karku przed złem. Zachowaliście honor i dumę. Dziękujemy Wam, Jaworzniacy, za wolną Polskę! Jesteście niezłomni – mówił minister Kasprzyk.

 

Jednym z przejmujących momentów podczas uroczystości odsłonięcia tablicy było odegranie na harmonijce utworu „Modlitwa Obozowa” przez Ryszarda Jakubowskiego ps. Kot – byłego osadzonego w komunistycznym więzieniu w Jaworznie.

 

Ostatnim punktem tegorocznych obchodów była uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych zasłużonym członkom Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”, która miała miejsce w Zamku Królewskim – Muzeum w Warszawie. Szef UdSKiOR uhonorował wyróżnione osoby prezydenckimi Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, a także medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

 

Medalami „Pro Bono Poloniae” zostali odznaczeni:

– Edward Gorajewski,

– Wiesław Marciniak,

– Anna Bogumiła Sajkowska

 

Medalami „Pro Patria” wyróżniono: Stefana Majewskiego i Józefinę Szkółkę.

 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników obchodów jubileuszowego XXX Zjazdu Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”, odczytanym Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, zwrócił się do zebranych słowami:

 

– Oddajemy dzisiaj hołd wszystkim represjonowanym i prześladowanym przez komunistyczne państwo. Obecnym na dzisiejszym spotkaniu bohaterom naszej uroczystości, pragnę wyrazić naszą wdzięczność. Mięliście odwagę upominać się o to, aby nasza Ojczyzna była niezależna i suwerenna. Stawaliście po stronie prawdy i sprawiedliwości. Nie wahaliście się zapłacić za te wartości wysokiej ceny. Wasze męstwo i odwaga to dla nas drogowskaz i zobowiązanie. Dla Was i dzięki Wam będziemy czynić starania, aby nasza Ojczyzna była wolna, bezpieczna, sprawiedliwa i solidarna – napisał premier Mateusz Morawiecki.

 

--

Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy” – organizacja założona w roku 1991, pomagająca byłym młodocianym więźniom politycznym lat 1944–1956 i ich rodzinom. Nazwa „Jaworzniacy” wywodzi się od miejsca ich uwięzienia – więzienia dla młodocianych w Jaworznie, utworzonego w 1951 r. w miejscu Centralnego Obozu Pracy. Związek Jaworzniaków uczestniczy w życiu społecznym i politycznym i posiada swoje oddziały na terenie całego kraju. Głównym zadaniem organizacji jest utrwalanie pamięci o walce powojennej młodzieży o wolność i niezawisłość Polski. Związek wydaje miesięcznik pt. „Jaworzniacy”. Pismo Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–1956, wyróżniony w 1991 roku przez Fundację im. Jerzego Łojka. W tym samym roku utworzona została również fundacja o nazwie „Jaworzniacy”. Fundacja Pomocy Byłym Młodocianym Więźniom Politycznym, której zadaniem jest gromadzenie darowizn (w tym 1% podatku dochodowego), niesienie pomocy najbardziej potrzebującym członkom Związku i „ocalenie prawdy od zapomnienia”. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.