4 października br. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec”, która miała miejsce na terenie koszar wojskowych przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

 

 

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Nadanie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki.

 

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Gustaw Brzezin, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Janusz Maksymowicz, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP Maciej Kusa.

 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na Plac Apelowy pododdziałów wojskowych i kompani honorowej. Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław Bryś złożył meldunek Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Generałowi Dywizji Wiesławowi Kukulue, o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Poświęcony przez Metropolitę Warmińskiego ks. abp. Józefa Górzyński sztandar, przekazano Dowódcy Brygady płk. Mirosławowi Brysiowi dla pocztu sztandarowego. Następnie odczytany został akt nadania sztanadru przez Prezydenta Andrzeja Dudę postanowieniem z 14 marca tego roku.

 

Po czym nastąpiło wbicie gwoździ honorowych przez gen. dyw. Wiesława Kukułę w imieniu Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej i kolejno przez przedstawiciela fundatorów sztandaru Bogusława Półtoraka, Marszałka Województwa Gustawa Brzezina, Rodziców Chrzestnych sztandaru – Dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku Agnieszkę Pasko oraz wnuka patrona Brygady Macieja Fróga oraz Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP Macieja Kusa.

 

W trakcie wydarzenia Szef UdSKiOR zabrał głos i uhonorował medalami „Pro Patria” trzech żołnierzy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o żołnierzach Armii Krajowej i otaczających opieką Weteranów walk o Niepodległość RP. Odznaczeni zostali: Mirosław Bryś, Jarosław Kowalski oraz Bogumił Krupiński.

 

To jedna z najważniejszych chwil w życiu brygady, każdego żołnierza. Pod tym sztandarem przeżywaliśmy jako naród chwile triumfów, ale też towarzyszył naszym klęskom. Sztandar był zawsze tam, gdzie żołnierz bił się o niepodległość Rzeczypospolitej i o wolność państw i narodów – mówił minister Kasprzyk.

 

Serdecznie Państwu tej chwili wręczenia sztandaru gratuluję i wyrażam ogromne uznanie dowództwu i wszystkim żołnierzom 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej za wszystko, co czynią Państwo, aby Rzeczypospolita Polska była silna i obywatele czuli się bezpieczni – zwrócił się do terytorialsów Szef UdSKiOR.

 

Zostały również nadane  proporce rozpoznawcze sztabowi brygady i czterem batalionom wchodzącym w skład 4 WMBOT, która dziś liczy już ponad 2500 żołnierzy.

 

Pod koniec uroczystości odczytany został przez gen. dyw. Wiesława Kukułę list ministra Obrony Narodowej.

 

Uroczystość zakończyła defilada poddziałów.