2 października br. odbyło się w stolicy ślubowanie uczniów klas wojskowych I rocznika CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół Nr 7 w Warszawie. W uroczystości udział wziął Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

W uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych i popularyzowaniu wiedzy o tradycjach niepodległościowych wśród polskiej młodzieży Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych udekorował sztandar szkoły medalem „ Pro Bono Poloniae”.

 

Wy, uczniowie CXXV Liceum, możecie świecić przykładem dla swoich rówieśników, jak współcześnie, w czasie pokoju, należy kochać Polskę, będąc zapatrzonym w przeszłość i polskie tradycje orężne. Dziś przypada 76. rocznica zakończenia walk powstańczych w Warszawie w 1944 roku. To wasi rówieśnicy pokazali wtedy, w tym tragicznym wojennym czasie, że patriota jest w stanie poświęcić dla niepodległości Rzeczypospolitej wszystko – swoje szczęście osobiste, zdrowie, a nawet życie. To byli patrioci czasu wojny. Wy macie być patriotami czasu pokoju. Ten patriotyzm jest równie ważny, a w realizacji często nawet i trudniejszy niż patriotyzm czasu wojennego – podkreślił minister Jan Józef Kasprzyk, zwracając się do kadetów.

 

Wierzę bardzo głęboko, że te słowa przyrzeczenia, które dziś złożyli uczniowie I rocznika, będą zawsze dla was drogowskazem. W murach tej szkoły bowiem uczycie sie tego, że patriota czasu pokoju to człowiek rozmiłowany w przeszłości, który z tradycji czerpie siłę, dążąc do ogromnej dyscypliny wewnętrznej, zdobywając wiedzę, nabywając umiejętności bycia odpowiedzialnym za siebie i innych. Patriota czasu pokoju potrafi działać w grupie, a swoje wysiłki kieruje na rzecz wspólnoty. Ufam, że te cechy, które są wypisane na waszym sztandarze, który miałem zaszczyt odznaczyć medalem „ Pro Bono Poloniae” – mądrość, wiedza, prawość – będą zawsze gościły w waszym życiu – zakończył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Na zakończenie uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego jej uczestnicy złożyli wspólny wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, oddając hołd wszystkim poległym w obronie Ojczyzny. W Parku Saskim strzelcy podziękowali ministrowi Kasprzykowi za przyznane ich szkole wyróżnienie. Szef UdSKiOR dokonał przeglądu pododdziałów i zachęcił uczniów do dumnego i godnego kontynuowania polskich tradycji wojskowych.

 

--

Od września 2017 roku CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza w Warszawie bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej dla klas mundurowych. Służy on ujednoliceniu nauczania z zakresu wojskowości w tych klasach oraz budowaniu rezerw dla armii. W ofercie liceum na rok szkolny 2020/2021 znalazły się 2 klasy wojskowe. Ich uczniowie, oprócz podstawowych przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, historia, języki obce, mają w programie nauczania edukację wojskową. Zajęcia z tego przedmiotu są organizowane przy wsparciu między innymi jednostek wojskowych i centrów szkolenia.